O projekcie

Projekt polegac bedzie na uruchomieniu i wdrozeniu systemu informatycznego klasy B2B umozliwiajacego Wnioskodawcy automatyzacje współpracy z partnerami bioracymi udział w procesach biznesowych realizowanych przez Wnioskodawce. Wnioskodawca współpracuje z partnerami reprezentujacymi nastepujace dziedziny:

 • Eksperci ds. kadrowo-płacowych
 • Kancelarie prawne
 • Doradcy podatkowi
 • Eksperci w obszarze kontrolingu strategicznego i funkcjonalnego
 • Eksperci w obszarze miekkiego HR
 • Eksperci w obszarze kontrolingu personalnego

W wyniku wdrozenia systemu zasadniczo rozwiniety zostanie zakres automatycznej wymiany danych miedzy Wnioskodawca a partnerami, przez co spodziewane jest osiagniecie nastepujacych celów biznesowych:

 • Zmniejszenie kosztu administracyjnego zwiazanego ze współpraca z partnerem
 • Skrócenie czasu niezbednego do wymiany informacji operacyjnych w relacji Wnioskodawca Partner oraz Partner klienci Wnioskodawcy (zleceniodawcy)
 • Znaczace ograniczenie przepływu dokumentów papierowych na rzeczy wymiany elektronicznej
 • Obnizenie kosztów pozyskiwanych przez Wnioskodawce usług eksperckich dzieki zwiekszeniu grupy oferentów i wprowadzeniu mechanizmów skutecznego negocjowania stawek za usługi.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu infrastruktura informatyczna Wnioskodawcy zostanie rozbudowana o narzedzia niezbedne do rozwoju współpracy z partnerami. Docelowy system bedzie miał zastosowanie w nastepujacych procesach biznesowych realizowanych miedzy Wnioskodawca a partnerami:

  Proces biznesowy 1: Obsługa zadan powtarzajacych sie
  Proces biznesowy 2: Obsługa zadan niecyklicznych
  Proces biznesowy 3: Wybór dostawcy
  Proces biznesowy 4: Rozliczenia

Wnioskodawca przewiduje współprace z partnerem zagranicznym, przewiduje eliminacje papieru w 75% procesów biznesowych, wdrozenie modelu SaaS, zastosowanie rozwiazan GreenIT.